Magyar English Franais
Itt kérhet idõpontot vagy tájékoztatást ügyeirõl:
Az Ön neve:
Az Ön e-mail címe:
Az Ön üzenete:
A képen látható szám:
  

Szakterület

Társasági – és munkajog
A következõ munkafolyamatok elvégzését vállaljuk:
- cégalapítás,
- cégváltozás bejegyzés,
- a cégek folyamatos mûködésének jogi háttértámogatása,
- törzstõke emelés, csökkentés,
- kiválás, egyesülés, beolvadás,
- értékesítés,
- követelésérvényesítés,
- végrehajtás, végelszámolás, felszámolás.

A cégbírósági eljárásokat elektronikus eljárás keretében végezzük, így lehetõség van akár két órán belül új céget alapítani.

Az általános munkajogi tanácsadáson túl, elvégezzük munkaszerzõdések készítését, kollektív szerzõdés készítését, közvetítést vállalunk munkaügyi vitákban, ügyfélképviseletet munkajogi és társadalombiztosítási eljárásokban.
Ingatlanjog
Ezen jogterületen belüli munkafolyamataink: ingatlan adásvétel, jelzálogjog, haszonélvezeti jog, ingatlan csere, bérlet, bérleti jogviszony megszüntetése, társasház alapítás, társasházak használatbavételi engedélyének megszerzése, képviselet az illetékekkel kapcsolatos eljárásokban. Birtokvédelem, birtokvitákban, tulajdonjoggal kapcsolatos perekben való közvetítés, képviselet.
Kereskedelmi jog
Ennek keretében vállaljuk adásvételi -, vállalkozási -, megbízási -, kölcsön -, jelzálogjog -, egyéb biztosítéki -, opciós -, franchise szerzõdések szerkesztését és véleményezését.
Közigazgatás
Ügyfeleinket képviseljük minisztériumok, központi – és helyi államigazgatási szervek, kormányhivatalok, önkormányzatok, NAV, Földhivatal, OTH és népegészségügyi intézetek, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala stb. elõtt.
Kártérítési jog
Vagyoni és nemvagyoni kárigények érvényesítése peres és peren kívüli eljárásokban.
Egészségügyi jog
Vállaljuk egészségügyi szolgáltatások végzésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban való képviseletét, kórházi szerzõdések elkészítését.
Bankjog
Polgári jogi perek